Τσάνταλη (Μαρώνεια)

Εταιρεία:
Τσάνταλη
Μορφή ιδιοκτησίας::
Ιδιώτης
Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
852/2004: HACCP
Στοιχεία επικοινωνίας:
69400 Μαρώνεια Ξυλάγανης
Τ:(+30)2533021503, 6976006400
E-mail:
info@tsantali.gr
Ιστοσελίδα:
www.tsantali.gr