Κτήμα Βιβλία Χώρα

Μορφή ιδιοκτησίας::
Ιδιώτης
Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
Πιστοποίηση Βιολογικής Καλλιέργειας
Διακρίσεις
2010 - 3 Stars (Wein-Plus.De), 2009 – 3 Stars (Wein-Plus.De)
Στοιχεία επικοινωνίας:
64008 Κοκκινοχώρι Καβάλας Τ:(+30)2592044974
E-mail:
ktima@bibliachora.gr
Ιστοσελίδα:
www.bibliachora.gr