Σύγχρονα ελληνικά κρασιά

New Wines of Greece

Ο κλάδος του ελληνικού κρασιού έχει φτάσει ήδη σε ένα αξιόλογο επίπεδο ωριμότητας, αλλά ταυτοχρόνως, είναι ένας από τους πιο δυναμικούς στον κόσμο. Οι έλληνες οινοπαραγωγοί έχουν στη διάθεσή τους πολλές στρατηγικές επιλογές, όπως να ακολουθήσουν τα ήδη καταξιωμένα μονοπάτια, να επανεφεύρουν κλασικές ποικιλίες αμπέλου ή να διερευνήσουν τις δυνατότητες των ανερχόμενων ποικιλιών, νέων αμπελοτοπίων ή νέων τεχνικών οινοποίησης. Οι δυνατότητες για τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά φαίνονται ατελείωτες και γοητευτικές.

Τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά καταδεικνύουν όλες τις διαφορετικές πτυχές της Ελλάδας, ως δραστήριας οινοπαραγωγού χώρας. Προβάλλουν τον τυπικό χαρακτήρα σημαντικών ονομασιών προέλευσης και των οίνων ΠΟΠ τους, επιδεικνύουν τις δυνατότητες νέων τάσεων ή προβάλλουν αξιοσημείωτα επιτεύγματα του ελληνικού κρασιού σε διεθνείς διαγωνισμούς κρασιού.